Geschiedenis en Genealogie van families in Zeeuws-Vlaanderen 
Family History and Genealogy in the Dutch Flanders
Histoire et Généalogie de familles dans les Flandres Zéelandaises

NL | ENG | FRA

Deze site beschrijft de geschiedenis en genealogie van onze voorouders. Eerst en vooral de families De Meijer, Van Haelst, Van Dorsser, Maasdam, Puylaert en Van Waes onze ouders, maar ook die van hun ouders en grootouders: Wauters, Remery, Van Acker, Thomaes, Stehouwer, Wassington, Van Schouwen, Dirkzwager, enzovoorts. Hiervoor is gebruik gemaakt van stambomen en kwartierstaten, die van de beschreven families bestonden en de genealogische bijdragen van veelal zeer ervaren genealogen, die een groot deel van hun vrije tijd aan deze studie hebben gewijd. De bronnen worden hier uitgebreid vermeld. De teksten zijn deels in het Engels en Frans vanwege de vele emigranten, die in de families voorkomen (o.a. de Maasdam in de 19e eeuw naar de Verenigde Staten) of franstalige familiegenoten (o.a. Van Haelst in België en Frankrijk).

Registreren (een account aanmaken) en inloggen
Inhoud en opbouw van deze site

This site describes the history and genealogy of our ancestors. First of all the families De Meijer, Van Haelst, Van Dorsser, Maasdam, Puylaert and Van Waes our parents, but also those of their parents and grandparents: Wauters, Remery, Van Acker, Thomaes, Stehouwer, Wassington, Van Schouwen, Dirkzwager, etcetera. This genealogical description is based on family trees and pedigrees, that already existed of  the described families, and on the contributions of many, often very experienced genealogists, who dedicated a large part of their time on these family studies. The sources are detailed here. The texts are partly in English and French because of the many emigrants in our families (e.g. Maasdam to the USA in the 19th century) or French speaking family members (e.g. Van Haelst in Belgium and France).

Create an Account and Log In
Content and structure of this site

Ce site décrit l'histoire et la généalogie de nos ancêtres. D'abord les familles De Meijer, Van Haelst, Van Dorsser, Maasdam, Puylaert et Van Waes nos parents, mais également les familles de leurs parents et grand-parents: Wauters, Remery, Van Acker, Thomaes, Stehouwer, Wassington, Van Schouwen, Dirkzwager, etcetera. Cette déscription généalogique est basée sur des arbres généalogiques et pedigrees existants des familles en question et la contribution de plusieurs généalogistes très expérimentés, qui ont dévoué une grande partie de leurs temps de loisir à l'étude de la famille. Les sources sont détaillées ici. Les textes sont partiellement en anglais et en français à cause du grand nombre d'émigrés dans nos familles (p.e. les Maasdam émigrés vers les Etats Unies au milieu du 19ième siècle) ou les membres francophones dans nos familles (p.e. les Van Haelst en Belgique et en France).

Enregistrer et accéder
Index et structure de ce site