Privacyverklaring

De wet bescherming persoonsgegevens, ook wel AVG of GDPR genaamd is ook actueel voor deze familiesite. Met deze familiesite wordt bedoeld de site die de volgende domeinnamen heeft:

http://www.familiedemeijer.nl
http://www.van-haelst.nl
http://www.van-waes.info

Hieronder leest u hoe wij dit geregeld hebben.

De website gebruikt het CMS Joomla en kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u zich geregistreerd heeft, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website ons gegevens heeft verstrekt. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

• Uw voor- en achternaam.
• Uw e-mailadres.
• en de door u verstrekte genealogische gegevens
 
De website verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u per e-mail te kunnen benaderen indien er nieuwe gegevens op de website beschikbaar komen, die voor u interessant zijn.

Daarnaast kan de site uw persoonsgegevens gebruiken in de genealogische database, die slechts voor geregistreerde familieleden en geregistreerde aanverwante genealogen toegankelijk is..

De website bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De website verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden zonder uw permissie. Genealogische gegevens worden met geïnteresseerde familieleden gedeeld op voorwaarde van strikt persoonlijk gebruik. Foto's mogen niet worden gekopiëerd. Ieder die registreert wordt op deze privacyregels geattendeerd.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via het contactformulier.

De redactie en beheerder van deze website nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. PDF-files, zijn beschermd door Phoca Downloads. De website maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Deze website wordt gemaakt via het CMS Joomla en wordt steeds van de nieuwste upgrades voorzien om de beveilig up-to-date te houden.

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze familieleden en bezoekers van onze website is voor ons van essentieel belang.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging, neem dan contact met ons op.