Startpagina Van Waes

Auteur: Paul F.G.M. van Waes,  Hilversum

Inleiding

In de 20ste eeuw beginnen de afstammelingen van de Westdorpse van Waes-tak uit te zwermen buiten het Vlaamse land. Als gepensioneerde beleef ik veel plezier aan het ordenen van de grote hoeveelheid gegevens, die over de voortschrijdende geschiedenis van onze Westdorpse tak van de familie van Waes bekend zijn.

Tot nu toe is er geen website beschikbaar over de familie van Waes in het algemeen of takken van deze familie van Waes in het bijzonder.
Dat er zeer waarschijnlijk toch een gemeenschappelijke grondslag is, is het gegeven dat er in de voormalige Zuidelijke Nederlanden maar een beperkt aantal van Waesen leeft. Volgens de Nederlandse Familie-namenbank van het Meertens Instituut (KNAW) slechts 327 in 2007. In het Rijksregister van België 653 in 1998. Totaal dus 980.

Mijn leermeester in de Familiekunde is prof. Dr Carl B.A.J. Puylaert, hoogleraar Radiologie. De basis van deze website is gebaseerd op zijn 3 boeken, inclusief archief, op het vele werk van Lucien van Waes en Robert van Waes en Lia van Waes-Verhelst, vastgelegd in het parenteel van Petrus van Waes en het werk van mijn nicht Ingrid van Acker, genealoog. Marian van Waes is de enige tot nu toe die systematisch het parenteel van Dominicus van Waes op fouten heeft gecontroleerd. Een constante bron van informatie over Westdorpe en omgeving is heemkundige Maurice Kindt, Verder ben ik veel dank verschuldigd aan Dr H.C.E.M (Onno) Rottier niet alleen voor de kwartierstaat van de familie Vael, maar ook voor zijn vele boekpublicaties en adviezen. Jan Grim Breda heeft vele groepen van Waes in beeld gebracht en de afstammelingen van Karel de Grote. Paul H.E.M.de Meijer (afstammingsreeksen uit de hertogen van Brabant, gepubliceerd in een uitgave van de NGV. Het geslacht Haverbeke, 450 jaar in de Vlaamse polders 2001 en vooral het prachtige boek: Genealogie de Meijer 1262 - 1509 - 2017) en Tom V.M. de Meijer de auctor intellectualis van de website: Zeeuws–Vlaamse Familiegeschiedenis, waarvan deze website: www.van-waes.info een onderdeel is. 

Carl voor de kaart van de Autrichepolder.

Het doel is :
1. Bundeling van de tot nu toe beschikbare genealogische gegevens met geschiedenis uit andere bronnen, incl. “les petites histoires”.
2. Digitale versie van een “van Waes” genealogische databank als platform voor velen en voor opslag van resultaten uit verder bronnenonderzoek.
3. Aanleggen van een gedocumenteerd samenhangend beeldarchief van originele documenten, fotomateriaal, kaarten en heraldiek met wapens en zegels.
4. Overzicht van de takken van mogelijk verwante van Waes families.
Indien u geregistreerd bent en verwant aan de familie Van Waes kunt u hier klikken naar de stamboom van Waes

Indien u geregistreerd bent en verwant aan de familie Van Waes kunt u hier klikken naar de stamboom van Waes

Vorm:
1. Strakke uniforme redactievoering binnen de Vlaamse Familie-portal :
http://www.van-waes.info
met t.z.t een meer toepasselijke naam.
2. Kostenloze “wikipedia-achtige opzet om de kwaliteit van tekst en inhoud te waarborgen.

Mogelijke hoofdstukken naast de gangbare genealogische informatie van persoonskaarten met index, parentelen en kwartierstaten gekoppeld aan beeldmateriaal:
1. Oorsprong alle Vlamingen op basis van DNA Project Oud Hertogdom Brabant o.l.v. Universiteit Leuven Prof Dr Marc van der Cloot incl. 37-YSTRs DNA profielen.
2. Artikel Onno Rottier Vlaamse Stam over de betekenis van adel en ridders.
3. Middeleeuws stadsbestuur Gent, Brugge en Lembeke en schepenen van Waes.
4. Oorsprong naam “van Waes” meer dan een toponiem?
5. De 80-jarige oorlog en van Waes
6. Overstromingen en verdronken land incl. kaarten.
7. De Geschiedenis van Westdorpe door Maurice Dellaert.
8. Fotomateriaal van familieboerderijen en het boerenbedrijf.
9. Paleografische verzameling familienamen.
10. Overzicht gebruikte bronnen voor genealogische data.bronnen

Indien u geregistreerd bent en verwant aan de familie Van Waes kunt u hier klikken naar de stamboom van Waes

 

 

 

Wapen van Waes

 

Wapen van de familie Van Waes