Boeken

 

Genealogie

 

Genealogie de Meijer 1262 - 1509 - 2017

Paul H.E.M. de Meijer, Oegstgeest 2017

Het ontstaan en de ontwikkeling van de familie de Meijer in het graafschap Vlaanderen. De oudste naamdrager, Gerardus dictus maior, was meier van de gravin van Vlaanderen over haar domein onder Doornzele (Evergem) en wordt in 1262 vermeld als leenman van de St. Baafsabdij. Het zegel dat zijn kleinzoon Boudewijn de Meyere sinds 1342 gebruikte staat op de omslag. De geschiedenis en genealogie van het geslacht de Meijer worden uitgewerkt vanaf Lieven de Meyere van wie een officiële akte uit 1509 bewaard is gebleven. De familie vestigde zich in 1697 in het toenmalige Staats-Vlaanderen en verbreidde zich vervolgens in vier takken over Zeeuwsch-Vlaanderen en in de 20e eeuw over heel Nederland. Bestellen via deze link

Het Geslacht Maasdam   

Het Geslacht Maasdam

M.A.M. Mast en A.P. van den Hoek, Strijen / Puttershoek, mei 1986

Zeer uitgebreide stamboom van het geslacht Maasdam uit Maasdam vanaf Jan, geboren omstreeks 1500 in Maasdam. Het boek bevat een uitgebreid hoofdstuk in het Engels vanwege de emigranten naar de Verenigde Staten, Afstammelingen van Jacob Maasdam, geboren in Zuid-Beyerland op 26 maart 1813, die in 1849 emigreerde naar Pella, Iowa om zich aan te sluiten bij Ds Scholte, die al in 1847 was vertrokken.

Het Geslacht Haverbeke   

Het Geslacht Haverbeke, 450 jaar in de Vlaamse polders.

door Dr. P.H.E.M. de Meijer, Oegstgees, 2001

Familiegeschiedenis en genealogie van de familie van Elisa Haverbeke, de grootmoeder van Paul de Meijer. De Haverbeke vormen een groot Vlaams geslacht, dat in veel kwartierstaten van de hier besproken families voorkomt. Elisa Haverbeke was een goed en gastvrij verteller en haar familieverhalen hebben bij de schrijver al heel jong de belangstelling voor de genealogie gewekt. Dit resulteerde in een buitengewoon goed gedocumenteerde boek dat van belang is voor de genealogie van veel Zeeuws-Vlaamse families.

Het Zeeuws-Vlaamse Geslacht Pateer   

Het Zeeuws-Vlaamse Geslacht Pateer, Een genealogie

door Dr. P.H.E.M. de Meijer, Leiden, 1991

Genealogie van de familie van Paul's moeder Greta Julie Gusta Pateer, aan wie het boek is opgedragen. Het boek beschrijft o.m. de oorsprong van de familie Pateer in Westdorpe en de geschiedenis van het dorp, dat ook voor andere geslachten, die op deze site besproken worden, van belang is.

Genealogie van het Geslacht Stehouwer  

Genealogie van het Geslacht Stehouwer

ir J.A. van der Giessen, drs. L.M. van der Hoeven en C. Stehouwer

Historische Uitgeverij, Rotterdam, 1994

Genealogie van de afstammelingen van Aert Heijmansz, die in 1576 heemraad was in Ridderkerk en schout in Hendrik-Ido-Ambacht. Zijn afstammelingen noemden zich later Drogendijck en vanaf eind 17e eeuw Stedehouder, naar Cornelis Jacobsz Droogendijk, die president-schepen en stedehouder was van Hendrik-Ido-Ambacht.

Biografie

   
 

 
Jan de Meijer, ooit de rijkste man in Sas van Gent.

Paul H.E.M. de Meijer, in het Jaarboek 2018-2019 van de Oudheidkundige Kring 'De Vier Ambachten', Hulst, pagina 222 t/m 287.

 

Jan Willem Bertens, Verhalen van een kwajongen in de politiek, de diplomatie en de publiciteit

door Bert van Geel

Jan Willem Bertens heeft veel meegemaakt. De  herinneringen waar zijn hoofd vol van is vult hij aan met wat hij opdiept uit zijn vele boeken. Zijn verhalen zijn soms nauwelijks te geloven.
Met het gevoel van de historicus die wil weten waar hij vandaan komt, volgt hij zijn held Sjeng Tans op weg van outcast tot grondlegger van de Universiteit van Maastricht. Zijn diplomatieke avonturen voeren ons naar delen van Afrika en Latijns-Amerika die werden verscheurd door burgeroorlogen en buitenlandse interventies.
In veranderende omstandigheden ziet hij wat nodig is en voegt de daad bij het woord. Daarom is er een brug over de Nijl naar hem vernoemd. We zien hem overstappen naar de politiek om pleitbezorger te worden van de Europese zaak.
Als politicus blijft hij mensen amuseren en engageren met zijn verhalen. Nu hij de leeftijd der sterken heeft bereikt, is het tijd om zijn belevenissen te delen met een breed publiek.

Uitgeverij Boekengilde, mei 2020

Zeeuws-Vlaanderen

   
Rachel de Meijer   

Rachel de Meijer
Tussenland, Een reis door Zeeuws-Vlaanderen.

Kleindochter van Robert de Meijer en NOS-redacteur Rachel de Meijer (Breda, 1964) is opgegroeid in Zeeuws-Vlaanderen. Ze maakt een reis van Oost- naar West-Zeeuws-Vlaanderen en staat onderweg stil bij wat haar boeit, inspireert en fascineert aan dit vlakke polderland. Ze gaat in op de geschiedenis en haar persoonlijke herinneringen.

2014, Uitgeverij Conserve

Water zonder Klokgelui

 

Water zonder Klokgelui, Wout Bareman, co-auteur Rien Verbrugge

Heemkundige Vereniging Terneuzen, 2003

Uitgegeven bij de herdenking van de watersnood van 31 januari 1953 in de Grote Kerk van Terneuzen op 31 januari 2003.

Het eerste hoofdstuk handelt over de herinneringen van de toen zevenjarige Tom de Meijer aan die gebeurtenissen.

Onno Rottier 

 

Honoré Rottier

La Flandre Zélandaise, Etude de Géographie Régionale.

Proefschrift van dr. H.C.E.M. Rottier, die ook vele bijdragen leverde aan deze site. Behalve geograaf is Onno Rottier ook een groot kenner van de Middeleeuwen, heraldiek, de Cijnsboeken van het Land van Waas, de afstamming van Zeeuws-Vlaamse geslachten van Karel de Grote. Hij is ook de bron van de leden van de familie Rottier en vele aanverwanten in deze stamboom.

landschap zvl de kraker 200px

 

Landschap en bewoning van Zeeuws-Vlaanderen 

landschapsontwikkeling en bewoningsgeschiedenis van een grensregio, circa 12000 v.Chr. tot circa 2000

door A.M.J. de Kraker

'Verplichte litteratuur' voor ieder die de onstaansgeschiedenis van het Zeeuws-Vlaamse landschap en zijn bewoners beter wil leren kennen.

ISBN: 978-90-804637-0-7

Excursion à Zélande   

Congrès International de Géographie, Amsterdam 1938

Excursion à Zeeland, 11-16 juillet

Uitgave t.g.v. bovenstaand congres van de Union Géographique Internationale onder patronage van H.M. Koningin Wilhelmina.

Directie Dr. P. Dieleman, gedeputeerde van de Provincie Zeeland.

Erecommitté, aangevoerd door Jhr. Dr. J.W. Quarles van Ufford, Commissaris van de Koningin van de Provincie Zeeland.

Dorpen

   

Zuiddorpe

 

Marie-Cécile Moerdijk

Onder de Linden, Het dorp waar ik geboren ben

De achterkleindochter van de gemeentesecretaris van Zuiddorpe ten tijde van Augustinus Adolphus van Haelst vertelt met liefde en humor over de gebeurtenissen in haar geboortedorp. Daarin komen regelmatig mensen voor uit de families, die op deze website worden beschreven: Van Waes, Puylaert, Van Haelst, maar ook dokter Melchers uit Koewacht. Hartverwarmend.

1987, Uitgeverij Michon BV, Bussum

   

Geschiedkundige Schets van de Kerk van Verrebroeck door E.H. Vyncke, pastoor

Sint-Nicolaas, 1913

De geschiedenis van deze parochie gaat terug tot 1140 toen Bernardus van Clairvaux Verrebroeck en de abdij van Saleghem onderbracht bij de abdij van Drongen.

Kronieken van St. Laureins   

Uit de Kronieken van Sint-Laureins vóór 1900 door Robert Bernaert, onderpastoor.

St-Laureins, 1970.

De inhoud van dit boekje is ook gepubliceerd in Vrij Maldegem rond 1973.

uit de Collectie van Godelieve van Lent-Speleers (De Speleers-Reynaert Stichting).

Parochiegeestelijken hielden zich regelmatig bezig met de geschiedschrijving van hun parochie. Ze hadden de parochieregisters, verplicht sinds het concilie van Trente, als primaire bron. Hier worden de families beschreven aan de hand van huizen en stukken grond gelegen aan de straten van het dorp.